سيستم كنترل پروژه آبرسانی به مباركه و روستاهای اطراف


کارفرما : شرکت آرك بتون
خدمات ارائه شده : تامين تجهيزات سيستم كنترل، ساخت تابلو PLC، تهيه نرم افزار و راه اندازي بر اساس سخت افزار S7-300 و نرم افزار مانيتورينگ WINCC و راه اندازی درایوهای ABB
مدت قرارداد: 6 ماه
 

0%


نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ایستگاه پمپاژ فاضلاب C چابهار


کارفرما : شركت ژرف كار جم
خدمات ارائه شده : طراحی و تهیه تجهیزات سیستم كنترل، ساخت تابلوهای PLC و Remote I/O، تهیه نرم افزار S7 و WINCC، تست و راه اندازی توسط سخت افزارهای سری S7-400 زیمنس
مدت قرارداد: 6 ماه
 

0%پروژه تصفیه خانه فیزیکی و شیمیایی بهمراه ساخت تابلوهای PLC ذوب آهن اصفهان


کارفرما : شرکت كنترل ولت
خدمات ارائه شده : تهیه نرم افزار، تست و راه اندازی توسط سخت افزار سری S7-300 زیمنس و نرم افزار WINCC بهمراه ساخت تابلوهای PLC و Remote I/O
مدت قرارداد : 6 ماه
 

0%