نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال فولاد زرند

کارفرما : کارخانه فولاد زرند

خدمات ارائه شده: نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکال پروژه

مدت قرارداد : 15 ماه
 
  • .50%