برق

شرکت فراطرح از شرکت های فعال در بزرگترین پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکال در کشور با سالها تجربه در این زمینه، آماده ارايه خدمات مهندسی برق می باشد.


نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال پروژه سیتی سنتر اصفهان- ساختمان های اداری و تجاری


کارفرما : شرکت پرستیژلند ایران
خدمات ارائه شده: نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال پروژه سیتی سنتر اصفهان با زیر بنای 450,000 m^2 به عنوان چهارمین مرکز خرید دنیا
مدت قرارداد : 15 ماه
 

0%نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال پروژه کارخانه تولید کربنات کلسیم میمه


کارفرما : شرکت امیا
خدمات ارائه شده: نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکال پروژه، کابل کشی، نصب سینی و ...
مدت قرارداد : 13 ماه
 

0%نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال فولاد زرند


کارفرما : کارخانه فولاد زرند
خدمات ارائه شده: نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکال پروژه
مدت قرارداد : 15 ماه
 

0%حفظ و راهبری، سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی پروژه سیتی سنتر اصفهان


کارفرما: شرکت پرستیژلند ایران
خدمات ارائه شده: نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی پروژه سیتی سنتر اصفهان
مدت قرارداد: 3 سال
 

0%نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال پروژه سیتی سنتر اصفهان- هتل ها


کارفرما : شرکت پرستیژلند ایران
خدمات ارائه شده: نصب و راه اندازی سیستمهای الکتریکال پروژه سیتی سنتر اصفهان
مدت قرارداد : 20ماه
 

0%