مشخصات حقوقی

شرکت مهندسی فراطرح (سهامی خاص)

مدیرعامل : حمید رضا ابکاء

شماره ثبت : 33285

تاریخ ثبت : 1386/12/19

آدرس : اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، کوچه مسجد الرضا، ساختمان 99، واحد 23

تلفن  : 36640017-031

فاکس : 36640018-031

ایمیل : info@faratarh.net