سيستم كنترل پروژه آبرساني به مباركه و روستاهاي اطراف


کارفرما : شرکت آرك بتون
خدمات ارائه شده : تامين تجهيزات سيستم كنترل، ساخت تابلو PLC، تهيه نرم افزار و راه اندازي بر اساس سخت افزار S7-300 و نرم افزار مانيتورينگ WINCC و راه اندازی درایوهای ABB
مدت قرارداد: 6 ماه
 

0%


نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ایستگاه پمپاژ فاضلاب C چابهار


کارفرما : شركت ژرف كار جم
خدمات ارائه شده : طراحي و تهيه تجهيزات سيستم كنترل، ساخت تابلوهاي PLC و Remote I/O، تهيه نرم افزار S7 و WINCC، تست و راه اندازي توسط سخت افزارهاي سري S7-400 زيمنس
مدت قرارداد: 6 ماه
 

0%پروژه تصفيه خانه فیزیکی و شیمیایی بهمراه ساخت تابلوهاي PLC ذوب آهن اصفهان


کارفرما : شرکت كنترل ولت
خدمات ارائه شده : تهيه نرم افزار، تست و راه اندازي توسط سخت افزار سري S7-300 زيمنس و نرم افزار WINCC بهمراه ساخت تابلوهاي PLC و Remote I/O
مدت قرارداد : 6 ماه
 

0%