شرکت مهندسی فراطرح با سال ها تجربه موفق در صنعت مانیتورینگ ایستگاه های گاز، یکی از اولین شرکت های پیشرو در انجام پروژه های مختلف اسکادا در صنعت گاز در کشور میباشد. تجهیزات مورد استفاده در سیستم های اسکادا مربوط به پروژه های مانیتورینگ ایستگاه های گاز:

• RTU ICP-DAS as a Data Acquisition Device
   1. WP-5147        CNG جهت ایستگاه های
   2. Wp-8447        CGS جهت ایستگاه های
• Software INDUSOFT version 8.1        HMI جهت سیستم مانیتورینگ

همچنین برای رعایت استانداردهای EX ZONE 0، در مورد تمام سیگنال های داخل فیلد از بریر (Barrier) استفاده میشود. سیستم اسکادای طراحی شده توسط مهندسین فراطرح از دو نقطه قابل مانیتورینگ میباشد: 1 ) مرکز کنترل استان مورد نظر
2 ) مرکز اصلی دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران
کارهای اجرایی انجام شده توسط شرکت فراطرح در پروژه های مختلف مانیتورینگ ایستگاه های گاز:
1- کنده کاری و مسیر سازی 2- حفر چاه ارت ابزاردقیق و چاه ارت صاعقه گیر 3- احداث دکل مخابراتی و نصب و راه اندازی شبکه وایرلس 4- نصب و راه اندازی ابزاردقیق 5- ساخت و نصب تابلوی RTU و کابل کشی و کانکشن تجهیزات 6- نوشتن نرم افزارمحلی بر روی CPU های ICP-DAS 7- قرائت تصحیح کننده های گاز با استفاده از پروتکل RS232-RS485 8- تهیه دیتا بیس محلی جهت ذخیره اطلاعات 9- استفاده از پروتکل OPC-UA و IEC-104 جهت ارتباط RTU ها با HMI


سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 44 ایستگاه گاز CGS و CNG استان کهگیلویه و بویراحمد


کارفرما : شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
خدمات ارائه شده: طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 25 ایستگاه CNG و 19 ایستگاه CGS/TBS استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
تعداد تگ:32000 / تعداد کلاینت: 32
سال شروع: 98
زمان اجرا: یک سال
محل اجرا: استان کهگیلویه و بویراحمد
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 54 ایستگاه گاز CGS و CNG استان کرمان


کارفرما : شرکت گاز استان کرمان
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 26 ایستگاه CNG و 28 ایستگاه CGS استان کرمان با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
تعداد تگ:32000 / تعداد کلاینت: 64
سال شروع: 98
زمان اجرا: یک سال
محل اجرا: استان کرمان
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 46 ایستگاه CNG و 40 ایستگاه CGSاستان یزد


کارفرما : اداره گاز استان یزد
: طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 46 ایستگاه CNG و 40 ایستگاه CGS استان یزد با استفاده از سیستم Radio Modem
تعداد تگ:32000/ تعداد کلاینت: 32
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ ایستگاه های CNG و ایستگاه CGSهای استان خراسان جنوبی


کارفرما : اداره گاز استان خراسان جنوبی
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 56 ایستگاه CNG و 12 ایستگاه CGS استان خراسان جنوبی با استفاده از سیستم Radio Modem
تعداد تگ:32000/ تعداد کلاینت: 32
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%سیستم قرائت از راه دور 50 ایستگاه CNG اداره گاز استان اصفهان


کارفرما : اداره گاز استان اصفهان
خدمات ارائه شده : طراحی و مونتاژ، خرید، نصب و اجرای 100 عدد مودم برای سیستم کنترل ایستگاه های CNG
مدت قرارداد : شش ماهه
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 22 ایستگاه CGS استان بوشهر


کارفرما : اداره گاز استان بو
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 41 ایستگاه CNG استان بوشهر با استفاده از سیستم GPRS Modem
تعداد تگ:4000 / تعداد کلاینت: 16
مدت قرارداد :شش ماهه
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 41 ایستگاه CNG استان سمنان


کارفرما : اداره گاز استان سمنان
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 41 ایستگاه CNG استان سمنان با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
تعداد تگ:16000 / تعداد کلاینت: 16
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%